Botanický ústav – detašované pracovisko

Adresa

Botanický ústav – detašované pracovisko
c/o Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Akademická 2
P.O.Box 39A
950 07 Nitra 1

Tel. č.: +421 037/ 6943 130 (Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.)
E-mail: slavomir.adamcik@savba.sk

Poloha

GPS: 48.3067853° N,18.0968461° E