Komisie CBRB SAV

Atestačná komisia

Predsedníčka: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
Členovia:
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Ing. Andrea Hricová, PhD. – zástupkyňa Základnej organizácie Odborového zväzu CBRB SAV
Ing. Jana Libantová, CSc.
Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.
Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. – externý člen

Výbory pre biologickú bezpečnosť pri CBRB SAV

Botanický ústav CBRB SAV:
Mgr. Judita Zozomová, PhD. (vedúca projektu 62/02/14) – interná členka výboru

Externí členovia výboru:
RNDr. Jarmila Farkašovská, CSc., Ústav molekulárnej biológie SAV
RNDr. Peter Ferianc,CSc., Ústav molekulárnej biológie SAV
RNDr. Zuzana Sekeyová PhD., Virologický ústav BMC SAV
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Virologický ústav BMC SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV:
Ing. Jana Moravčíková, PhD (vedúca projektu 12/11/02) – interná členka výboru
Ing. Jana Libantová, CSc. – interná členka výboru

Externí členovia výboru:
Doc. Mária Chrenková, CSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, NPPC
Ing. Dušan Vašíček, PhD, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, NPPC
Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, NPPC