Manažment CBRB SAV

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Riaditeľka
anna.beresova@savba.sk
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Zástupca riaditeľky
jan.salaj@savba.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Predsedníčka Vedeckej rady – členka Snemu SAV ÚGBR
alena.gajdosova@savba.sk
Ing. Andrea Hricová, PhD.

Vedecká tajomníčka, zástupkyňa odborovej organizácie
andrea.hricova@savba.sk
RNDr. Milan Valachovič, CSc.

Člen Snemu SAV – BÚ
milan.valachovic@savba.sk
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

Vedúca Oddelenia geobotaniky BÚ
iveta.skodova@savba.sk
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Vedúci Oddelenia taxonómie vyšších rastlín BÚ
jaromir.kucera@savba.sk
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Vedúci Oddelenia nižších rastlín BÚ
slavomir.adamcik@savba.sk
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.

Vedúca Oddelenia fyziológie rastlín BÚ
miroslava.luxova@savba.sk
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
andrej.kormutak@savba.sk
Ing. Jana Libantová, CSc

Vedúci Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR
jana.libantova@savba.sk
Ing. Anna Urbanovská

Vedúca Ekonomického oddelenia CBRB SAV
anna.urbanovska@savba.sk
Mgr. Peter Repa

Vedúci Technického oddelenia BÚ
peter.repa@savba.sk
Ing. Henrieta Kvapilová

Vedúca Správy Areálu Nitra
henrieta.kvapilova@savba.sk
Viera Víteková

Sekretariát
botuinst@savba.sk
Vedecká rada