Vedenie

Anna Bérešová

riaditeľka Centra, vedecká riaditeľka BÚ
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Ján Salaj

zástupca riaditeľky, vedecký riaditeľ ÚGBR, vedúci Oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie ÚGBR
jan.salaj@savba.sk 037/73 366 59
Alena Gajdošová

členka Snemu SAV ÚGBR, predsedníčka Vedeckej rady CBRB SAV
alena.gajdosova@savba.sk 037/6943 315
Milan Valachovič

člen Snemu SAV BÚ, doktorandské štúdium BÚ
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Andrea Hricová

vedecká tajomníčka CBRB SAV, doktorandské štúdium ÚGBR
andrea.hricova@savba.sk 037/6943 328
Miroslava Luxová

Vedúca Oddelenia fyziológie rastlín BÚ
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Jaromír Kučera

Vedúci Oddelenia taxonómie vyšších rastlín BÚ
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162
Slavomír Adamčík

Vedúci Oddelenia nižších rastlín BÚ
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Iveta Škodová

Vedúca Oddelenia geobotaniky BÚ
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Andrej Kormuťák

vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
andrej.kormutak@savba.sk 037/6943 333
Jana Libantová

vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247
Anna Urbanovská

Vedúca Ekonomického oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Henrieta Kvapilová

vedúca Správy Areálu SAV Nitra ÚGBR
anna.urbanovska@savba.sk 037/6943 363
Peter Repa

vedúci Technického oddelenia BÚ
peter.repa@savba.sk 02/ 5942 6101
Katarína Olšavská

vedúca detašovaného pracoviska BÚ Banská Bystrica
katarina.olsavska@savba.sk 0903 922 398
Karol Marhold

člen VR CBRB SAV
karol.marhold@savba.sk 02/ 57510 145