Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zoznam pracovníkov UBGR

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranec, Ľuboš
bezpečnostný technik
lubos.baranec@savba.sk 037/6943 343
Boszorádová, Eva Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
eva.boszoradova@savba.sk 037/6943 110
Budajová, Monika
samostatná odborná referentka
monika.budajova@savba.sk 037/6943 409
Candrák, Igor
domovník
037/73 366 50
Candráková, Ľudmila
vrátnička
037/6943 111
Čokynová, Zuzana Ing.
finančná účtovníčka
zuzana.cokynova@savba.sk 037/73 366 62; 037/6943 362
Danchenko, Maksym Mgr., PhD.
037/6943346
Dobiášová, Agnesa
upratovačka
037/6943 111
Ďuricová, Helena
technická pracovníčka
037/6943 326
Fábelová, Anna
technická pracovníčka
037/6943 351
Frátriková, Monika Ing.
interná doktorandka
monika.fratrikova@savba.sk 037/6943 314
Gajdošová, Alena RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
alena.gajdosova@savba.sk 037/6943 315
Galbičková, Ivana
technická pracovníčka
ivana.galbickova@savba.sk 037/6943 324
Galgóci, Martin RNDr., PhD.
vedecký pracovník
galgoci7@gmail.com 037/6943 327
Hricová, Andrea Ing. , PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka CBRB SAV
andrea.hricova@savba.sk 037/6943 328
Hunková, Júlia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
julia.hunkova@savba.sk 037/6943 314
Ihradská, Veronika Mgr.
veronika.ihradska@savba.sk 037/6943 327
Jopčík, Martin Ing. , PhD.
vedecký pracovník
martin.jopcik@savba.sk 037/6943332
Kalužáková, Viera
upratovačka
037/6943 326
Kleman, Juraj Ing.
interný doktorand
juraj.kleman@savba.sk 037/6943 329
Klobučník, Miroslav Mgr.
miroslav.klobucnik@savba.sk 037/6943 341
Klubicová, Katarína Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
katarina.klubicova@savba.sk 037/6943 346
Kormuťák, Andrej RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
andrej.kormutak@savba.sk 037/6943 333
Kvapilová, Henrieta Ing.
Vedúca Správy areálu SAV Nitra
henrieta.kvapilova@savba.sk 037/6943 363
Lancíková, Veronika Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
veronika.lancikova@savba.sk 037/6943 334
Libantová, Jana Ing., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka, vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR, členka VR CBRB SAV
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247
Libiaková, Gabriela RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
gabriela.libiakova@savba.sk 037/6943 315
Majerčíková, Viera
technická pracovníčka
viera.majercikova@savba.sk 037/6943324
Matúšová, Radoslava RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
radka.matusova@savba.sk 037/6943 330
Mistríková, Veronika Mgr., PhD.
veronika.mistrikova@savba.sk 037/6943350
Pavčírová, Margita
technická pracovníčka
037/6943 326
Perniš, Miroslav Mgr., PhD.
vedecký pracovník
miroslav.pernis@savba.sk 037/6943 329
Rajninec, Miroslav Ing., PhD.
miroslav.rajninec@savba.sk 037/6943332
Rečková, Petra Ing.
referentka správy majektu
petra.reckova@savba.sk 037/6943 405
Rumanovská, Jana Ing.
Salaj, Ján doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV
jan.salaj@savba.sk 037/6943 410
Salaj, Terézia RNDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka, členka VR CBRB SAV
terezia.salaj@savba.sk 037/6943 325
Szabóová, Monika Mgr., PhD.
m.szaboova@savba.sk 037/6943314
Šišková, Marianna
Šoka, Peter
vrátnik
037/6943 111
Šoková, Štefánia
vrátnička
037/6943 111
Špoták, Jozef
vrátnik
037/6943111
Vrančík, Milan
zástupca vedúcej Správy areálu SAV Nitra, technik Požiarnej ochrany
mvrancik@pribina.savba.sk 037/6943 109