Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Valachovič, Milan RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178