Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bérešová, Anna Mgr., PhD.

Riaditeľka
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112