Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130