Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník, vedúca oddelenia
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115