Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Škodová, Iveta Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174