Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Kučera, Jaromír Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162