Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Gajdošová, Alena RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, predsedníčka VR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
alena.gajdosova@savba.sk 037/6943 315