Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Kormuťák, Andrej RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
andrej.kormutak@savba.sk 037/6943 333