Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Libantová, Jana Ing., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR, členka VR CBRB SAV
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247