Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Salaj, Ján doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV
jan.salaj@savba.sk 037/73 366 59; 037/6943 410