Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Urbanovská, Anna Ing.

odborný pracovník, vedúca ekonomicko-techn.oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141