Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Skokanová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
katarina.olsavska@savba.sk 0903 922 398