Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Hricová, Andrea Ing. , PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka CBRB SAV
andrea.hricova@savba.sk 037/6943 328