Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Repa, Peter Mgr.

vedúci oddelenia, správca budovy – vodič
peter.repa@savba.sk 0903 660 022