Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Magistri

CBRB SAV sa podieľa na príprave a výchove študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia na úrovni pedagogickej činnosti (prednášky, cvičenia, semináre), ako aj na úrovni vedenia záverečných prác. Tieto pedagogické aktivity sa rozvíjajú nielen v spolupráci s vysokými školami a univerzitami doma ale aj v zahraničí.

Témy magisterského štúdia v CBRB SAV vypísané pre akademický rok 2020/2021