Journals

Malacologica Bohemoslovaca – zborník o mäkkýšoch kontinentálnej Európy Cover

Malacologica Bohemoslovaca – zborník o mäkkýšoch kontinentálnej Európy

Data
ISSN (online)
Language: English, Czech, Slovak
Address:
Adresa zástupcu hlavného redaktora: Ing. Tomáš Čejka, PhD., Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84523, Bratislava, e-mail: t.cejka@gmail.com
Adresa hlavného redaktora: Doc. RNDr. Lucie Juřičková, PhD., Katedra zoologie, PřF, Karlova Univerzita, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, Česká republika, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz