30th Conference of the European vegetation survey

Medzinárodná konferencia European Vegetation Survey sa uskutoční 9. – 13. 5. 2022 v Bratislave. Hlavnou témou bude meniaca sa klíma a vplyv tohto fenoménu na vegetáciu, diverzitu a celkovo životné prostredie.

Organizátori

  • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.,
  • SBS
  • Geobotany

Bližšie informácie