Školiace pracovisko

BOTANICKÝ ÚSTAV CBRB SAV je oficiálnym školiacim pracoviskom na prístroje pre účely výskumu:

  • CI 202 PORTABLE LASER LEAF AREA METER
  • Dron Phantom 4 Pro V2.0

Disponujeme vyškoleným personálom, ktorý poskytuje konzultácie a na požiadanie predvádza používanie prístroja v praxi.