Výročné správy

  • Výročná správa za rok 2023 / pdf
  • Výročná správa za rok 2022 / pdf
  • Výročná správa za rok 2021 / pdf
  • Výročná správa za rok 2020 / pdf
  • Výročná správa za rok 2019 / pdf
  • Výročná správa za rok 2018 / pdf
  • Výročná správa za rok 2017 / pdf
Staršie výročné správy nájdete na web stránke Botanického ústavu SAV a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV.