Oslavy 70. výročia založenia Botanického ústavu SAV

P R O G R A M
Slávnostného seminára

k 70. výročiu založenia Botanického ústavu SAV

13. 9. 2023 (streda)

Aula SAV pri jedálni SAV (Dúbravská cesta, Bratislava)

10.15 – 10.30 Ivan Jarolímek: Infraštruktúra BÚ a jej premeny v čase – aj hardvér je dôležitý

10.30 – 10.45 Loriana Demecsová: Ako sme „stresovali“ v minulosti a ako „stresujeme“ dnes

10.45 – 11.00 Milada Čiamporová: Štruktúra a funkcia koreňov – tradícia medzinárodných sympózií

11.00 – 11.15 Anna Bérešová: Integrácia základného výskumu diverzity kryptogamov do vedeckých spoluprác a praktických výstupov

11.15 – 11.30 Pavol Mereďa: 70 rokov floristiky na Botanickom ústave SAV

11.50 – 12.05 Karol Marhold: Od počiatkov uplatňovania moderných metód taxonómie a systematiky ku komplexným mikro-evolučným štúdiám

12.05 – 12.20 Milan Valachovič: Geobotanika na prelome milénia

Fotografie a zhodnotenie podujatia