Aktuality

nové

Stromy: Čo cítia a ako komunikujú

22. 6. 2024
Vedeli ste, že stromy majú svoj vlastný spôsob komunikácie a cítenia? Jozef Šibík v článku na Názor.info odhaľuje fascinujúci svet stromov, ktorý je pre mnohých z nás neviditeľný. Šibík...
2024
22
jún

Stromy: Čo cítia a ako komunikujú

Vedeli ste, že stromy majú svoj vlastný spôsob komunikácie a cítenia? Jozef Šibík v článku na Názor.info odhaľuje fascinujúci svet stromov,...
2024
11
jún

GLOBE Games 2024

V nedeľu, 11. júna, sa skončili prvé GLOBE Games konané na Slovensku. Mohli by sme ich nazvať aj „olympijskými hrami“ mladých budúcich...

Rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj rastlinných biotechnológií a ich využitie v praxi.

Organizačné zložky