Aktuality

2023
2
mar

Les treba nechať žiť aj zomierať

V najnovšom čísle časopisu Akadémia nájdete pútavý rozhovor s naším dlhoročným kolegom RNDr. Milanom Valachovičom, DrSc. Rozhovoril sa o lese, o vedení projektu monografickej série...

Na pracovisku rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj na rozvoj rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi.

Organizačné zložky