Aktuality

nové

Oslavy 70. výročia založenia Botanického ústavu SAV

20. 9. 2023
V tomto roku si Botanický ústav SAV (BÚ SAV) – v súčasnosti jedna z organizačných zložiek Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV) – pripomína 70. výročie od svojho...
2023
8
sep

Obhajoba dizertačnej práce Adama Kantora

Rod Cardamine predstavuje druhovo bohatú skupinu s celosvetovým rozšírením a veľmi zložitou evolučnou históriou, kvôli čomu je dlhodobým predmetom štúdia vedcov z Botanického ústavu...
2023
30
aug

Hry s chromozómami sú evolučne výhodné

Rastliny sa počas svojej evolučnej púte vydali zaujímavým smerom. Stále viac sa ukazuje, že majú schopnosť veľmi efektívne využívať násobenie chromozómových...
2023
23
aug

CBRB na AX 2023

Všetci priaznivci poľnohospodárstva, či už hospodárskych zvierat, poľnohospodárskej techniky alebo trendových udržateľných spôsobov pestovania plodín, boli v dňoch 17.-20.8. na nitrianskom...

Rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj rastlinných biotechnológií a ich využitie v praxi.

Organizačné zložky