Aktuality

2023
10
máj

Visiting Fellowship Grant Univerzity v Pise

Časť letného semestra (apríl 2023) strávila Anna Bérešová na Katedre biológie Univerzity v Pise (Dipartimento di Biologia, Università di Pisa), ktorá aktuálne...

Rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj rastlinných biotechnológií a ich využitie v praxi.

Organizačné zložky