Aktuality

2023
10
nov

Deň otvorených dverí v CBRB SAV

Tento rok naše Centrum pootvorilo dvere pre malých zvedavcov v 2 termínoch. Prvý deň – 6.11.2023 sa kolegovia odprezentovali na Botanickom ústave...
2023
8
nov

PROTOIL 2023 – EUCARPIA

Dramaticky meniaca sa klíma ohrozuje v dôsledku zníženia produktivity plodín potravinovú bezpečnosť na celom svete. Na produkciu plodín a potravín majú výrazný vplyv...

Rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj rastlinných biotechnológií a ich využitie v praxi.

Organizačné zložky