Organizačné zložky

Na pracovisku rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj na rozvoj rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi.

Aktuality

nové

Ako botanici prispievajú k vývoju matematických metód

2. 12. 2022
Tím botanikov z Oddelenia biodiverzity a ekológie rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV spolu s matematikmi zo Stavebnej fakulty STU dlhodobo spolupracujú na vývoji softvéru NaturaSat, ktorý pomocou počítačového modelovania a satelitného snímkovania...
2022
11
okt

Z vesmíru do lesa

Príroda sa mení. Reaguje na činnosť, ale aj na nečinnosť človeka a v ostatných desaťročiach aj na zmenu klímy. V súčasnosti,...