Organizačné zložky

Na pracovisku rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj na rozvoj rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi.

Aktuality

nové

Z 30. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VEGETAČNÝCH VEDCOV V BRATISLAVE

7. 6. 2022
V dňoch 9. až 13. mája 2022 sa konal 30. ročník medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov, ktorú organizovalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v priestoroch hotela Saffron v Bratislave. Svojím príhovorom ju slávnostne otvoril predseda...
2022
18
mar

8th International Symposium

V dňoch 12. – 16. 6. 2022 sa bude (po dvoch prekladoch termínu kvôli nepriaznivej pandemickej situácii) vo Vysokých Tatrách –...
2022
11
mar

Floristický kurz SBS a ČBS v Senici

Slovenská botanická spoločnosť pri SAVČeská botanická společnosta Štátna ochrana prírody SR vás srdečne pozývajú na Floristický kurz SBS a ČBS v...