Aktuality

nové

Deň fascinácie rastlinami 2024 v Bratislave

27. 5. 2024
„Deň fascinácie rastlinami 2024“ v Bratislave sa uskutočnil 17. mája na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na príprave podujatia sa spoločne podieľali pracovníci Katedry fyziológie rastlín a Katedry botaniky...
2024
15
máj

Deň fascinácie rastlín

Katedra fyziológie rastlín a Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a Botanickým...

Rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj rastlinných biotechnológií a ich využitie v praxi.

Organizačné zložky