Post-doc

Podporný fond Štefana Schwarza


Naši úspešní uchádzači:

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022 (predĺžené)
Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD.: 1. 6. 2021 (prerušenie čerpanie z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky do 29. 9. 2023)
Mgr. Monika Majerová, PhD.: 1. 5. 2015 – 15. 5. 2025 (vrátane prerušenia z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky)
Mgr. Ľubica Liptáková, PhD.: 1.6.2018 – 31. 5. 2021
Ing. Veronika Lancíková, PhD.: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020
Mgr. Jana Podroužková Medvecká, PhD.: 1. 5. 2013 – 23.11.2021 (vrátane prerušenia z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky)
Ing. Martin Jopčík, PhD.: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Mgr. Petra Mikušová, PhD.: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2019
RNDr. Stanislav Španiel, PhD.: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Mgr., Košuthová Alica, PhD.: 1. 5. 2014 – 30. 6. 2018
Ing., Boszorádová Eva, PhD.: 1.1.2009 – 31.03.2018 (vrátane prerušenia z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky)
RNDr. Skokanová Katarína, PhD.: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Ing. Jaromír Kučera, PhD.: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2013
Mgr. Marek Slovák, PhD.: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2013

Viac informácií.


Kompenzačný príspevok pre udržanie mladých vedcov

Kompenzačný príspevok je určený na vyrovnanie príjmu absolventov doktorandského štúdia do jedného roka od obhajoby dizertačnej práce pri prijatí na miesto vedeckého pracovníka. Je udeľovaný súťažne na dva kalendárne roky. Má im uľahčiť štart vedeckej kariéry.

Viac informácií.


Naši úspešní uchádzači:

Mgr. Miroslav Klobučník, PhD.: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Mgr. Loriana Demecsová, PhD.: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Mgr. Marek Šlenker, PhD.: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Mgr. Ján Kováč, PhD.: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020

Mgr. Júlia Hunková, PhD. – prerušenie čerpania z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky

Mgr. Michaela Caboňová (Vrbová), PhD.: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD.: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD.: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018


Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov


Naši úspešní uchádzači:

2020

Mgr. Mária Šibíková, PhD. – Čestné uznanie

2015

Ing. Martin Jopčík, PhD. – 3. miesto

2013

Mgr. Jana Podroužková-Medvecká, PhD. – 3. miesto

2010

RNDr. Jozef Šibík, PhD. – Čestné uznanie

2009

Ing. Eva Boszorádová, PhD. – 1. miesto

Do súťaže sa zapojili:

2021

Miroslav Rajninec

Téma: Biochemical and antifungal characteristics of recombinant class I chitinase from Drosera rotundifolia; Expression of Drosera rotundifolia Chitinase in Transgenic Tobacco Plants Enhanced Their Antifungal Potential

2020

Miroslav Perniš

Téma: Vnútrodruhová variabillita ekotypov Arabidopsis thaliana ako odpoveď na stres indukovaný kadmiom

Miroslav Caboň

Téma:  Evolučné mechanizmy a taxonómia vybraných zástupcov rodu Russula

Viac informácií.


Iné významné ocenenia mladým vedcom

2011

RNDr. Barbora Šingliarová, PhD. – Cena prezidenta Slovenskej republiky mladým vedcom SAV SR

2009

Mgr. Judita Lihová, PhD. – Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov