Obchodné verejné súťaže

1. Obchodná verejná súťaž – Skladový priestor č. 46
(zverejnená dňa 7. júna 2022)