Zoznam článkov

800
Svetový deň mokradí: prečo sú mokrade dôležité a aké rastlinné bohatstvá v nich nájdeme

Dňa 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Určite už nejeden z nás natrafil na tzv. „Shrekovu bažinu“. Všade voda a bahno, intenzívne „vône“, komáre  a ďalší drobný „život“, škriekajúce vtáky, mohutné rastliny nevšedných tvarov, prosto krása, ktorej nik neodolá. Tieto zaplavené či zamokrené miesta v lese i mimo neho, pri potoku či nádrži, občas nenápadné, sú o to viac záhadné a plné…

»
271
Invázny papierožravý škodca švehla dlhochvostá už aj na Slovensku

Na Slovensku sa objavili pred pár rokmi dva nové druhy hmyzu – zástupcovia rodu švehla (Ctenolepisma longicaudatum, C. calvum). Ten prvý je výrazne papierožravá a jeho potravou je okrem iného aj celulóza.  Pri tejto informácii iste spozornejú kurátori a pracovníci archívov, múzeí, knižníc, ale aj herbárov a zbierok iných organizmov. Invázny škodca švehla dlhochvostá (Ctenolepisma longicaudatum) sa živí…

»
485
Prezentácia šiesteho zväzku Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín

Za pomerne hojnej účasti pedagógov a študentov lesníckych odborov Technickej univerzity vo Zvolene ako aj pracovníkov v oblasti ochrany prírody, vedcov a odborníkov z praxe, sa uskutočnila dňa 2. 12. 2022 prezentácia šiesteho, posledného zväzku monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Pracovná skupina na čele s dlhoročným koordinátorom projektu RNDr. Milanom Valachovičom, DrSc. z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV…

»
1024
Krátky seriál Rádia Regina dáva nahliadnuť do výskumu a pracovných priestorov CBRB SAV

Redaktorka Hana Michalčíková z Rádia Regina Západ vyspovedala našich kolegov naprieč celým Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV. V päťdielnej reportáži (https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina-zapad/309937/o-vyskume-slovenskych-botanikov) predstavila viaceré pracovné skupiny, v ktorých mala možnosť nahliadnuť nielen do tém ich výskumu, ale aj do laboratórií a zbierkového fondu (herbár).Ako prvé, smerovala do laboratória Fedora Čiampora, ktorý sa spolu so svojim…

»
1024
Ako botanici prispievajú k vývoju matematických metód

Tím botanikov z Oddelenia biodiverzity a ekológie rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV spolu s matematikmi zo Stavebnej fakulty STU dlhodobo spolupracujú na vývoji softvéru NaturaSat, ktorý pomocou počítačového modelovania a satelitného snímkovania družíc Sentinel-2 Európskej vesmírnej agentúry (ESA) identifikuje biotopy európskeho významu sústavy Natura 2000. Na projekte pracujú ako vedci tak i doktorandi zo Stavebnej fakulty STU v…

»
586
Naši vedci o výskume v tropických ekosystémoch kolumbijských Ánd na DVOJKE už túto
sobotu

Vážení priaznivci vedy a výskumu,pozývame Vás sledovať zajtra, 29. 10.2022 o 10:30 na Dvojke reportáž, v ktorej náš kolega, SlavomírAdamčík z laboratória Molekulárnej ekológie a mykológie CBRB SAV, v. v. i. priblíži, prečo sa venujevýskumu symbioticky žijúcich húb s dubom čiernym (Trigonobalanus excelsa) v Južnej Amerike. Prečo je výskum dôležitý a akú spoluprácu nadviazali s vedcami a komunitami v KolumbijskýchAndách, to všetko sa dozviete…

»
1024
Doktorandi sa zúčastnili medzinárodnej konferencie rastlinných biológov v Prahe

Štyria doktorandi z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (Adam Kantor, Simona Klačanová,Shubhi Mishra a Ajay Kumar) sa v dňoch 20.-22.9.2022 zúčastnili medzinárodnej študentskejkonferencie v Prahe s názvom Student Conference of Plant Biology. Napriek tomu, že veľká časťzúčastnených študentov bola z Českej Republiky, pomerne vysoké percento zastúpili študentiz Nemecka a Slovenska, no zúčastnili sa aj niekoľkí študenti z Francúzska, Švédska, Rakúskaa Španielska. Jednalo sa o pilotný ročník…

»
360
Na pár minút mykológmi na Európskej noci výskumníkov 2022

Výskumníci z Laboratória molekulárnej ekológie a mykológie ponúkli v rámci vedeckýchstánkov v Starej tržnici v Bratislave návštevníkom pohľad do ich každodennej práce.Objektom ich výskumu sú huby – od mikroskopických až po tie, ktoré vytvárajúmakroskopické plodnice viditeľné voľným okom. Stánok s označením „Na pár minútmykológom“ navštívilo množstvo mladších žiakov i starších študentov, ktorí sainteraktívnou formou oboznamovali s prácou vedcov – mykológov….

»
1024
Medzinárodné stretnutie doktorandov – botanikov v Poroszló (Maďarsko)

V dňoch 22. – 25. septembra 2022 sa naši študenti zúčastnili tradičného Medzinárodného stretnutiadoktorandov – rastlinných ekológov a botanikov, ktorý organizuje Inštitút ekológie a botanikyVácrátot (IEB CER) v maďarskom mestečku Poroszló. Podujatie prvý krát organizovali Milan Chytrý(Brno) a Zoltán Botta-Dukát (Vácrátót) približne pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy kontinuálnepokračuje. Doktorandi sa každý druhý rok stretávajú na vybraných miestach…

»