Nová posila laboratória Danchenka sa zameria na parazitické buriny

Dr. Maryna Kryvokhyzha nastúpila na postdoktorandskú pozíciu na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín v marci 2023. Má odborné skúsenosti z akademického aj priemyselného výskumu. Maryna získala doktorát v odbore rádiobiológia na Ústave bunkovej biológie a genetického inžinierstva na Ukrajine, kde objasnila ako ionizujúce a ultrafialové žiarenie ovplyvňuje kvitnutie. Venovala sa génovej expresii a pokročilej štatistickej analýze. Okrem toho Maryna poskytovala podporu zákazníkom a spravovala komerčné laboratórium. Vďaka financovaniu z programu NextGenerationEU bude Maryna skúmať unikátne klíčenie semien koreňových parazitických burín, ktoré podstatne znižujú úrodu viacerých plodín na celom svete. Využije fosfoproteomiku s následnou funkčnou validáciou, aby získala hlbší pohľad na účinok stimulátorov klíčenia. Ambíciou jej projektu je pomôcť poľnohospodárom s účinnou stratégiou pri likvidácii parazitických burín.

Text a foto: Maksym Danchenko