Ekonomické oddelenie

Ing. Anna Urbanovská

vedúca ekonomického oddelenia

 
T:    02 59426 141


Ing. Henrieta Kvapilová

zástupkyňa vedúcej ekonomického oddelenia, mzdy

 
T:    037 6943 363


Katarína Tamásová
personalistika, pokladňa BoÚ
 
T:    02 59426 106


Zuzana Zúbriková
grantový informačný systém, objednávky
 
T:    02 59426 105


Monika Budajová
grantový informačný systém, objednávky, verejné obstarávanie ÚGBR
 
T:    037 6943 409


Kamila Dérerová
cestovné príkazy
 
T:    02 59426 105


Ing. Petra Rečková
účtovníctvo, odberateľské faktúry
 
T:    037 6943 405


Jarmila Majorová
majetok, pokladňa UGBR
 
T:    037 6943 362