Výročné sympózium International Association for Vegetation Science (IAVS 2023) v Austrálii

Tohtoročné 65. výročné sympózium Medzinárodnej asociácie IAVS 2023 sa konalo v Coffs Harbor, (New South Wales), Austrália, od 3. do 8. septembra. Tento rok bola hlavnou nosnou témou sympózia „Budúcnosť vegetácie v 22. storočí“. IAVS poskytla neoceniteľnú platformu pre botanikov na celom svete, kde na pozadí témy globálnej zmeny klímy, mohli posúdiť súčasný celosvetový stav vegetácie a navrhnúť jej vyhliadky pre 22. storočie (https://iavsaustralia2023.com/).

Botanický ústav CBRB SAV zastupovali rečníci, ktorí predniesli prezentácie:

Mgr. Monika Janišová, PhD. – „Lessons from the Past: Historical Grassland Management in the Carpathian Mountains.“

Mgr. Polina Dayneko, PhD. – „Land-use Patterns in Mountain Grasslands of Maramures and Bukovina Regions (Carpathian Mountains).“

Ďakujeme miestnym organizátorom a všetkým účastníkom za to, že prispeli k takémuto pútavému a poučnému vedeckému zážitku!

Počas cesty mali naše vedkyne šancu pozorovať jedinečné ekosystémy severnej Austrálie, vrátane tropických dažďových pralesov a suchých dažďových pralesov, savany a lesy, morské ekosystémy Veľkej koralovej bariéry atď.

Text: Monika Janišová, Polina Dayneko, Michaela Michalková

Foto: Monika Janišová, Polina Dayneko