70 rokov Botanického ústavu SAV. Časť 1. Úvod

V roku 2023 si pripomíname 70. výročie založenia Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied (BÚ SAV; a súčasne oslavujeme aj 70. výročie založenia samotnej Slovenskej akadémie vied). Pri príležitosti uvedeného jubilea budeme na tomto mieste počas roka uverejňovať sériu krátkych príspevkov venovaných histórii Botanického ústavu a jeho najvýznamnejším osobnostiam. Oslavy založenia Ústavu, dnes jednej z dvoch organizačných zložiek Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, vyvrcholia 13. septembra 2023, keď sa v Aule SAV na Patrónke v Bratislave uskutoční v dopoludňajších hodinách slávnostný seminár .

V príspevkoch nášho seriálu si okrem histórie pracoviska postupne predstavíme aj 16 vedeckých pracovníkov Ústavu zaradených do Galérie osobností BÚ SAV inštalovanej od roku 2014 v zasadacej miestnosti na prízemí Ústavu. Do Galérie boli zaradení v tom období už bývalí (bez úväzku) vedeckí pracovníci pôdobiaci na Ústave, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Ústavu.

Než pristúpime k predstaveniu samotnej histórie Ústavu, treba podotknúť, že jeho história bola značne pestrá a občas aj kľukatá. Možností ako pristúpiť k roku vzniku a trvaniu Ústavu je preto viacero. Z určitého pohľadu by sme okrem roku 1953 mohli jeho začiatok klásť aj do roku 1952 a rovnako tak aj do roku 1963. A aj keď sa zhodneme, že rokom založenia Ústavu je rok 1953, aj vtedy si môžeme okrem 70 rokov pripomínať vlastne len 46 rokov jeho trvania. Prečo je to tak? Dozvieme sa v ďalších pokračovaniach…

Text a foto: Pavol Mereďa