Ako sucho ovplyvnilo proteóm pšenice?

Najnovší článok z laboratória Danchenko, publikovaný v časopise Frontiers in Plant Science
(doi: 10.3389/fpls.2023.1181834), sa zameral na sucho, ktoré výrazne obmedzuje produkciu
pšenice. V tomto spoločnom výskume slovenských a ukrajinských vedcov sa použila
kombinácia fyziologických a biochemických metód. Kľúčový autor, Olha Lakhneko, ukázala,
že tolerantná odroda zjavne rozptyľovala nadmernú svetelnú energiu fotorespiráciou,
udržiavala fotosyntézu, účinne indukovala ochranné enzýmy a mala stabilnejšie zloženie
lepku v stresových podmienkach. Za zmienku stojí, že deficit vody spôsobil akumuláciu
imunoreaktívnych proteínov v citlivej odrode. Okrem toho výskumný tím navrhol
potenciálne biomarkery pre efektívne šľachtenie pšenice.

Text and photo: Maksym Danchenko a Olha Lakhneko

Reference: Lakhneko, O., Stasik, O., Škultéty, Ľ., Kiriziy, D., Sokolovska-Sergiienko, O.,
Kovalenko, M. et al. 2023 Transient drought during flowering modifies the grain proteome of
bread winter wheat. Frontiers in Plant Science, 14.