Zoznam článkov

2048
Obhajoba dizertačnej práce

Invázne druhy prispievajú k strate biodiverzity a k homogenizácii druhového zloženia biotopov. Môžu zmeniť biologické procesy a výrazne znížiť prežitie pôvodných druhov. Agát biely (Robinia pseudoacacia), včelármi vyhľadávaný a medzi botanikmi ostro sledovaný a diskutovaný, je jedným z najrozšírenejších nepôvodných druhov v Európe. Problematike agátin sa pod vedením RNDr. Ivana Jarolímka, CSc. venovala Mgr. Denisa Slabejová počas svojho…

»
2560
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV prezentuje svoju prácu a jej výsledky na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex pravidelne už niekoľko rokov. Výnimkou nebol ani tohtoročný – už 47. ročník výstavy. Prezentácie pracoviska v rámci stánku SAV sa zúčastnili dve pracovné skupiny, ktoré predstavili návštevníkom dve témy: somatickú embryogenézu, ako alternatívny spôsob vegetatívneho…

»
765
SLOVENSKÍ BIOLÓGOVIA SA PODIEĽAJÚ NA VÝSKUME OHROZENÝCH EKOSYSTÉMOV V KOLUMBIJSKÝCH ANDÁCH

Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) je jedným z najdôležitejších symbiotických ektomykoríznych stromov v Kolumbii. Je to pomaly rastúci strom s obmedzenou reprodukciou, ktorý je zároveň ohrozený pre odlesňovanie a selektívny výrub. Drevo čierneho duba má vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v exteriéri. Pre komplexnosť ekosystému, ktorému čierny dub v Kolumbii dominuje, je obnova území…

»
765
Z 30. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VEGETAČNÝCH VEDCOV V BRATISLAVE

V dňoch 9. až 13. mája 2022 sa konal 30. ročník medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov, ktorú organizovalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v priestoroch hotela Saffron v Bratislave. Svojím príhovorom ju slávnostne otvoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík. Konferencia bola prvou podobnou akciou od roku 2019, keď už bola možná osobná účasť, prerušená pre niekoľkoročnú pandemickú prestávku. Ako…

»
300
Prvá medzinárodná konferencia o vede a manažmente pobrežných ekosystémov

Centrum biológie rastlín a biodiversity SAV organizuje prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na výskum a manažment príbrežných ekosystémov, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 7. apríla 2022 v Bratislave v areáli SAV. Na konferenciu je pozvaná okrem zástupcov vedeckých inštitúcií aj akademická obec a občiansku spoločnosť, aby diskutovali a zdieľali poznatky s cieľom pochopiť…

»