Zoznam článkov

1024
Floristický minikurz v Bratislave

V dňoch 21. a 22. júna 2024 sa uskutočnil 5. ročník podujatia „Floristický minikurz v Bratislave“, ktoré je zamerané na poznávanie divorastúcich cievnatých rastlín priamo v prírode. Organizuje ho Slovenská botanická spoločnosť pri SAV a Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a zdarma sa ho môžu zúčastniť nielen amatérski alebo profesionálni botanici, ale aj študenti a laická verejnosť. Vedúcimi…

»
766
Genetika lokalní adaptace: praktický průvodce pro začátečníky a mírně pokročilé

6-7. září 2024, Bratislava (6-7. 9. 2024) Organizátoři:Magdalena Bohutínská (Institute of Ecology and Evolution, University of Bern)Jozef Šibík (Plant Science and Biodiversity Centre SAS) Popis kurzuVýzkum adaptace je zajímavý z evolučně biologického hlediska, má ale uplatnění i v mnoha dalších odvětvích, jako jsou ekologie, ochrana přírody nebo zemědělství. Cílem kurzu je představit několik přístupů, jak…

»
1024
Workshop GBIF CESP na Slovensku alebo „Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát”

V dňoch 8. – 10. mája 2024 sa v malebnom prostredí Vysokých Tatier,v Kongresovom centre SAV (Hotel Academia, Stará Lesná), konalo pracovné stretnutie (workshop) v rámci projektu medzivládnej organizácie Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF je organizácia, ktorá spravuje celosvetový multifunkčný portál (www.gbif.org) určený na publikáciu dát o výskyte rastlín, húb a živočíchov. V súčasnosti…

»
527
Svetový deň životného prostredia: Čo nám môžu lišajníky povedať o jeho kvalite

Monitorovanie kvality ovzdušia pomocou lišajníkov, ako aj monitorovanie samotných lišajníkov sa široko používa naprieč rôznymi terestrickými biotopmi už od čias významného fínskeho botanika a entomológa Williama Nylandera (1822–1899). Vďaka svojim vlastnostiam tieto symbiotické organizmy citlivo reagujú na podmienky prostredia, vrátane kvality ovzdušia. V druhej polovici 20. storočia bolo územie strednej Európy vrátane Slovenska vystavené zvýšenému množstvu…

»
539
Rozhovor s prof. Ladislavom Mucinom

Rozhovor s prof. Ladislavom Mucinom (Centre for Terrestrial Ecosystem Science and Sustainability, Harry Butler Institute, Murdoch University): Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol medzinárodne uznávaný vedec, biogeograf profesor Ladislav Mucina. Rozhovor nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=x1uzhiMTpMc&feature=youtu.be L. Mucina: spolupráca s botanikmi SAV 1987-2024 V auguste 1987 som utiekol z Československa, ale odvtedy som udržiaval kontakt…

»
1024
Deň fascinácie rastlinami 2024 v Bratislave

„Deň fascinácie rastlinami 2024“ v Bratislave sa uskutočnil 17. mája na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na príprave podujatia sa spoločne podieľali pracovníci Katedry fyziológie rastlín a Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK, ako aj pracovníci z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa…

»