Zoznam článkov

765
Z 30. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VEGETAČNÝCH VEDCOV V BRATISLAVE

V dňoch 9. až 13. mája 2022 sa konal 30. ročník medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov, ktorú organizovalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v priestoroch hotela Saffron v Bratislave. Svojím príhovorom ju slávnostne otvoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík. Konferencia bola prvou podobnou akciou od roku 2019, keď už bola možná osobná účasť, prerušená pre niekoľkoročnú pandemickú prestávku. Ako…

»
300
Prvá medzinárodná konferencia o vede a manažmente pobrežných ekosystémov

Centrum biológie rastlín a biodiversity SAV organizuje prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na výskum a manažment príbrežných ekosystémov, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 7. apríla 2022 v Bratislave v areáli SAV. Na konferenciu je pozvaná okrem zástupcov vedeckých inštitúcií aj akademická obec a občiansku spoločnosť, aby diskutovali a zdieľali poznatky s cieľom pochopiť…

»
1024
Spolupráca so Spojenou školou Tilgnerova Bratislava – podpora projektu Zelená nórska Tilgnerka

V rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky usporiadal dňa 13. 05. 2021 tím Spojenej školy Tilgnerovej Bratislava konferenciu „Zelená nórska Tilgnerka“. Riaditeľka CBRB SAV Anna Bérešová vo svojej prezentácii pripomenula začiatok dlhoročnej spolupráce so školou v roku 2008, vyučovanie…

»