Doktorandi sa zúčastnili medzinárodnej konferencie rastlinných biológov v Prahe

Štyria doktorandi z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (Adam Kantor, Simona Klačanová,
Shubhi Mishra a Ajay Kumar) sa v dňoch 20.-22.9.2022 zúčastnili medzinárodnej študentskej
konferencie v Prahe s názvom Student Conference of Plant Biology. Napriek tomu, že veľká časť
zúčastnených študentov bola z Českej Republiky, pomerne vysoké percento zastúpili študenti
z Nemecka a Slovenska, no zúčastnili sa aj niekoľkí študenti z Francúzska, Švédska, Rakúska
a Španielska.

Jednalo sa o pilotný ročník konferencie organizovanej doktorandmi z odboru botanika na Karlovej
Univerzite a Botanickom ústave Českej Akadémie Věd. Konferencia sa konala v priestoroch budovy
Karolinum, ktorá je historickým sídlom Karlovej Univerzity v centre Starého Mesta Prahy. Dvojdňové
podujatie sa venovalo témam akými sú: molekulárna ekológia rastlín, hormóny a ich rola vo vývoji
rastlín, interakcie medzi rastlinami a opeľovačmi ale aj adaptácie rastlín na prebiehajúcu klimatickú
zmenu.

Doktorandi z CBRB SAV tu odprezentovali svoje práce formou posterov a prezentácie.
Súčasťou konferencie boli aj rôzne workshopy zamerané na pôsobenie v oblasti vedy, napríklad na
komunikáciu a sebavedomé prezentovanie sa vo vede či prácu s vedeckými databázami. Posledný
deň bola konferencia zakončená exkurziou do zámockého parku v Průhoniciach, ktorý patrí medzi
pamiatky UNESCO.

Text: Mgr. Simona Klačanová, Mgr. Adam Kantor
Fotky: Mgr. Adam Kantor, MSc. Ajay Kumar, SCPB Committee