Európska noc výskumníkov 2023

Festival vedy Európska noc výskumníkov sa aj tento rok konal v niekoľkých mestách Slovenska. Prácu nášho Centra sme prezentovali paralelne v Bratislave a v Banskej Bystrici.

V Bratislave sme predstavili návštevníkom fascinujúci svet rastlín pod drobnohľadom mikroskopie, ako aj vedecké prístupy, ktoré využívame pri odhaľovaní zákonitostí ich rastu a vývinu. Návštevníci si mohli chemicky označiť a mikroskopicky sledovať rôzne typy rastlinných buniek, pozrieť ako vyzerajú rastlinné chromozómy, vyizolovať si rastlinnú DNA. Náš pozornosť pútajúci „svietiaci“ vedecký stánok bol obliehaný najmä malými zvedavcami z radov školákov a to po celý deň až do neskorého večera, kedy sa jeho pomyselné dvere v Starej tržnici zatvorili.

V banskobystrickom vedeckom stánku sme predstavili návštevníkom ako vedci, umelá inteligencia i oni sami môžu mapovať (roz)šírenie inváznych rastlín. Priblížili sme im invázne rastliny Slovenska a dopady invázií, ale najmä ako využiť na ich identifikáciu a mapovanie vo svojom okolí aplikácie vrátane tých, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Pozornosť vzbudzovala naša vysokorýchlostná kamera CamAlien na snímanie vegetácie v okolí ciest, na základe ktorého sa umelá inteligencia „učí“ automaticky mapovať a monitorovať invázne rastliny.

Všetkým návštevníkom ďakujeme a tešíme sa na ich zvedavé otázky aj budúci rok!

Text: Andrea Hricová, Barbora Šingliarová

Foto: Andrea Hricová, Monika Szaboóvá, Barbora Šingliarová, Katarína Skokanová