Floristický kurz SBS a ČBS v Senici

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Česká botanická společnost
a Štátna ochrana prírody SR

vás srdečne pozývajú na

Floristický kurz SBS a ČBS v Senici

ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 9. júla 2022

Exkurzie s odborným výkladom sa budú konať v dňoch 4. až 9. júla 2022 (pondelok až sobota, exkurzie v sobotu sa uskutočnia len za dostatočného záujmu zo strany účastníkov aj vedúcich) po skupinách okolo 15 – 20 účastníkov. Prvé exkurzie začnú v pondelok ráno, preto je potrebné zaregistrovať sa už v nedeľu 3. júla 2022 popoludní/podvečer, kedy bude aj oficiálne otvorenie kurzu. Podrobnejšie pokyny dostanú záväzne prihlásení účastníci e-mailom (prípadne poštou) v priebehu mája 2022 a budú uverejnené aj na webovej stránke SBS (www.sbs.sav.sk).