G4B kick-off meeting, 26.-28.4.2023, ⌂ Academia Istropolitana Nova, ◎ Sv. Jur, Slovakia

V dňoch 26.-28.4.2023 sa uskutočnil G4B kick-off meeting v hoteli Academia Istropolitana Nova, ako súčasť aktivity pre projekt Biodiversa 2021-532. Projekt má trvať od 01.04.2023 – 31.03.2026, riešiteľmi zo SAV sú okrem Botanického ústavu SAV aj Geografický ústav SAV, zodpovedná riešiteľka za BÚ SAV Mgr. Monika Janišová, PhD.

Na podujatí sa zúčastnilo (naživo a online) 32 účastníkov zo všetkých 12 riešiteľských inštitúcii. Prebehli tvorivé diskusie o všetkých bodoch, ktoré by mali nasledovať pri riešení projektu.

Do projektu je zapojených viacero významných zahraničných výskumných inštitúcií: Swiss Federal Research Institute WSL (CH); Ukrainian Nature Conservation Group (UA); Jagiellonian University in Krakow (PL); European Academy of Bozen/Bolzano (IT); Laimburg Research Centre (IT); Humboldt-Universität zu Berlin (DE); National Museum of the Romanian Peasant (RO); West University of Timisoara (RO); Eidgenoessisches Departement fuer Wirtschaft, Bildung unf Forschung (CH); Transilvania University of Brasov (RO). Preto sa očakáva intenzívna medzinárodná a medziodborová spolupráca na spoločnej téme.

Čo znamená skratka G4B a o čo v projekte ide?

G4B: Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

(Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch)

Cieľom navrhovaného projektu je (1) identifikovať trávne porasty bohaté na diverzitu a ich rozšírenie v Alpách a Karpatoch; (2) identifikovať spôsoby obhospodarovania trávnych porastov podporujúce diverzitu a ich zmeny a pretrvávanie; (3) identifikovať oblasti vhodné na rozšírenie siete chránených trávnych porastov a (4) navrhnúť nové chránené územia a ich manažment v Alpách a Karpatoch. Pri riešení týchto cieľov budeme spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom (i) identifikovať účinné metódy extrapolácie vegetačných vzoriek naprieč pohoriami; (ii) identifikovať hnacie sily obhospodarovania trávnych porastov a historické vplyvy na diverzitu trávnych porastov; (iii) identifikovať obmedzenia a motiváciu pre postupy obhospodarovania podporujúce biodiverzitu (iv) poskytnúť vedecké podklady pre rozšírenie siete chránených území v Alpách a Karpatoch.

Viac informácií o projekte: https://www.biodiversa.eu/2023/04/19/g4b/

Program akcie nájdete tu.

Text: Monika Janišová, Michaela Michalková

Foto: Šimon Opravil, Tomáš Goga