“GenNext Monday Update“ prednáška od Oľhy Lakhneko

“Monday Update“ je platforma pre doktorandov a začínajúcich postdoktorandov, ktorí môžu prezentovať svoje dáta, výsledky a nápady v rámci vedeckej komunity RECROP COST Action CA22157 (cost.eu/actions/CA22157). Postdoktorand z Danchenkovho laboratória – Olha Lakhneko – je členom Core Group RECROP, koordinátor zapojenia mladých výskumníkov a inovátorov. Začiatkom tohto týždňa sme na úvodnom webinári “Monday Update“ mali možnosť zažiť jej inšpirujúcu prednášku o tom, ako prechodné sucho pri kvitnutí zmenilo proteóm zrna pšenice. Jej vystúpenie si vychutnalo až 73 kolegov z Európy a pridružených krajín, po ktorom nasledovala plodná diskusia. Olha je vďačná predsedovi akcie Sotiriosovi Fragkostefanakisovi za príležitosť podeliť sa o svoj výskum a komunite za cennú spätnú väzbu. Ešte stále prebiehajú intenzívne diskusie, ktoré naznačujú budúcu spoluprácu!

Text a foto: Olha Lakhneko