GLOBE Games 2024

V nedeľu, 11. júna, sa skončili prvé GLOBE Games konané na Slovensku. Mohli by sme ich nazvať aj „olympijskými hrami“ mladých budúcich vedcov, ktorý sa zaujímajú o prírodu, našu Zem aj o jej budúcnosť. Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného programu GLOBE organizovala Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program GLOBE na Slovensku koordinuje.

L. Čahojová, druhá zľava, s Petrom Falconom z NASA a učitelmi a žiakmi zo ZŠ Vajanského v Modre, ktorí plánujú hostiť najbližšie GLOBE Games konané na Slovensku.

Na festivale sa stretlo 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych (nie len) vedeckých inštitúcií. Heslo tohto ročníka znelo: Máme iba jednu planétu, chráňme ju!

Za Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV sa tejto akcie zúčastnila Lucia Čahojová, ktorá najskôr pozorne počúvala, hodnotila a povzbudzovala žiakov a študentov, ktorí prezentovali svoje výsledky výskumov a bádania počas študentskej konferencie. Následne viedla workshop venovaný pozorovaniu javov súvisiacich so zmenou klímy pomocou voľne dostupných satelitných údajov. Žiaci si vyskúšali, ako môžu pozorovať zmenšovanie pevninských ľadovcov, zmenu vlhkosti po výruboch stromov, výbuchy sopiek, ale aj lesné požiare v Krase v Slovinsku z roku 2022, ktoré skúmala počas svojej stáže minulý rok a výsledky výskumu sú už publikované v časopise Fire Ecology (Springer). Študenti mohli sledovať, ako sa menila vegetácia na danej lokalite pred, počas aj rok po požiaroch.