Invázny papierožravý škodca švehla dlhochvostá už aj na Slovensku

Na Slovensku sa objavili pred pár rokmi dva nové druhy hmyzu – zástupcovia rodu švehla (Ctenolepisma longicaudatum, C. calvum). Ten prvý je výrazne papierožravá a jeho potravou je okrem iného aj celulóza.  Pri tejto informácii iste spozornejú kurátori a pracovníci archívov, múzeí, knižníc, ale aj herbárov a zbierok iných organizmov.

Invázny škodca švehla dlhochvostá (Ctenolepisma longicaudatum) sa živí aj materiálmi na báze celulózy, môže spôsobovať značné škody napr. v archívoch (vrátane archívov fotografií). Okrem papiera dokáže výrazne poškodiť plátna obrazov a iné textílie či materiály rastlinného pôvodu, sololit, preglejku a podobne. Šíri sa často v kartónoch so zasielaným tovarom. Preto je vhodné, aby sa obalové materiály na báze celulózy skladovali v priestoroch archívov, múzeí a podobne čo najkratšiu dobu. Švehle dlhochvostej vyhovuje vysoká vzdušná vlhkosť (nad 70 %), ale dokáže sa prispôsobiť aj jej výraznejším výkyvom. Môžeme očakávať, že táto invázna švehla bude u nás, podobne ako vo viacerých európskych krajinách, pôsobiť rôzne škody, pričom chemické zásahy nebývajú veľmi účinné. Pri premnožení je už väčšinou možné jej populácie udržiavať len na relatívne bezpečnej úrovni.

Ďalšie informácie:

Kulma et al. 2019: ŽIVA; https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/invazni-rybenka-ctenolepisma-longicaudata-odhalena.pdf

Informácie o biológii a potláčaní populácií tohto škodcu:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/long-tailed-silverfish-ctenolepisma-longicaudata—biology-and-control.pdf https://www.researchgate.net/publication/363674332_Identification_and_Spread_of_the_Ghost_Silverfish_Ctenolepisma_calvum_among_Museums_and_Homes_in_Europe#fullTextFileContent

Text: Tomáš Čejka, Michaela Michalková

Foto: Long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata). Illustration – Preben Ottesen, © NIPH

Adult long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata). Photo; Morten Hage, © NIPH.

NIPH_Pest-Statistics (2019) Database and pest control statistics for Norway – 2007 to 2019 (Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Pest control statistic, educational protocols and official e-mail correspondances accessed 2018: www.fhi.no/skadedyr.