Les treba nechať žiť aj zomierať

V najnovšom čísle časopisu Akadémia nájdete pútavý rozhovor s naším dlhoročným kolegom RNDr. Milanom Valachovičom, DrSc. Rozhovoril sa o lese, o vedení projektu monografickej série Rastlinných spoločenstiev Slovenska, ktorý viedol počas posledných 30 rokov. A taktiež aj o tom, akými zmenami prešla biodiverzita vegetácie na Slovensku za jeho vedeckú kariéru.

Aktuálne číslo časopisu Akadémia si môžete stiahnuť na odkaze: https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/02241041spravysav_202301.pdf

Spracovanie: Michaela Michalková

Foto: Martin Bystriansky