(Mikro)svet rastlín na ÚGBR CBRB v Nitre

Deň Fascinácie Rastlinami 2024 (FoPD 2024) je podujatie, ktoré sa po siedmykrát oslavuje 18. mája 2024 v 64 krajinách po celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO). Svoje brány sa tento rok ponúklo otvoriť návštevníkom vyše 20 inštitúcií, vrátane univerzít, ekofárm, botanických záhrad, spolkov a múzeí po celom Slovensku s bohatým sprievodným programom určeným pre všetky vekové kategórie (https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/).

Jednou z participujúcich inštitúcií je aj Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre, kde sme 15. mája privítali 2 triedy študentov 5. ročníkov zo Základnej školy vo Veľkom Záluží. Milo nás prekvapil záujem externých návštevníkov, ktorí za nami pricestovali až zo Žiaru nad Hronom. Na úvod sme v krátkej prednáške pútavou a interaktívnou formou predstavili fascinujúci (mikro)svet rastlín. Nezabudli sme pripomenúť zásady bezpečnosti práce v laboratóriách.

Na jednotlivých stanovištiach si potom mohol každý účastník pod odborným dohľadom výskumných pracovníkov prakticky vyskúšať rôzne mikroskopické, molekulárne a biochemické metodiky, i zaujímavé prístroje používané v rastlinnej biológii. Z banánu, jahôd i paradajok si malí výskumníci vyizolovali DNA, následne si vytvorili v skúmavkách „umelé semená“ a zafarbili proteíny. Naštiepenú DNA si mohli sami naniesť na agarózové gély a priamo pozorovať pod UV osvetlením. Detailnú štruktúru koreňa, stonky či semena na priereze pozorovali pomocou svetelného mikroskopu a stereolupy. Pomocou odtlačkovej metódy bolo možné sledovať rozloženie prieduchov na listoch a zistiť, prečo sú prieduchy také dôležité. V kultivačných miestnostiach sa dozvedeli ako je možné pestovať rôzne rastliny v malých skúmavkách či nádobkách in vitro počas celého roka.

Za každú aktivitu získali malí výskumníci pečiatky do preukazu výskumníka a na záver si ako odmenu domov odniesli suveníry tematicky spojené s akciou. Každá skupina získala diplom a nádobky s mäsožravými rastlinami. Veríme, že sme zvedavcov fascinovali svetom rastlín a našou výskumnou prácou. Dúfame, že aj touto cestou sa nám podarí bližšie prepojiť laickú verejnosť s našimi výskumnými aktivitami a motivovať deti k bádaniu, objavovaniu a skúmaniu okolitého sveta rastlín.


Za finančnú podporu ďakujeme České společnosti experimentální biologie rostlin a Radě vědeckých společností ČR.


Text: Veronika Mistríková

Foto: Petra Rečková