Naši doktorandi ako úspešní uchádzači výzvy DOKTOGRANT si prevzali certifikáty

Vo štvrtok 2. februára 2023 si na slávnostnom zhromaždení v Aule SAV v Bratislave na Patrónke prevzali z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta certifikáty naši úspešní uchádzači:

Mgr. Zuzana Gajdošová – Diversity of endophyte fungal symbionts in the root system of endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) from extreme rocky habitats

Mgr. Simona Klačanová – The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas

MSc. Vasilii Shapkin – Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform

Mgr. Veronika Mikitová  – Charakterizácia biochemických a antifungálnych vlastností chitinázy z rosičky rozvetvenej (Drosera binata)

Program grantov pre doktorandov SAV je zameraný na podporu vedeckých projektov študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Udeľuje sa na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov vedeckého projektu, ktorý tvorí ucelenú časť v rámci problematiky riešenej študentom počas doktorandského štúdia. Maximálna suma pre jeden grant je 2000 eur.

Komisia hodnotila v rámci 4. výzvy programu Granty pre doktorandov celkovo 87 prihlášok.  Na financovanie navrhla 44 – z toho v oddelení vied o neživej prírode 12, v oddelení vied o živej prírode 26 a v oddelení vied o spoločnosti a kultúre pridelila šesť grantov.

Zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11011

Spracovala: Michaela Michalková

Foto: Martin Bystriansky a Katarína Gáliková