Netradičné spojenie biológie a architektúry

Umenie, architektúra a biológia? To nejde dokopy! Alebo predsa? Náš kolega Miroslav Perniš z ÚGBR CBRB SAV v Nitre prijal pozvanie na stretnutie s Danicou Pištekovou a Tomášom Tholtom a ich študentami v ateliéri Architextúry: Telo a priestor na Katedre architektonickej tvorby VŠVU. Danica  a Tomáš sa v ňom so študentami a študentkami zaoberajú novými materiálmi a spôsobmi obývania – ako by v rôznych typoch objektov s rôznou (dočasnou) materialitou spolunažívali ľudia s inými organizmami (rastliny, hmyz, živočíchy). Navrhovaním rôznych typov objektov a štruktúr sa snažia vytvárať podmienky, pri ktorých by sa tak mohlo diať. Počas svojej návštevy kolega Miroslav Perniš konzultoval študentské návrhy objektov a materiálov. S tvorcami diskutoval, aké zmeny či úpravy by mohli vytvoriť vhodné podmienky pre prilákanie a osídlenie ako synantropnými tak inými, no zároveň žiaducimi druhmi organizmov. Hoci sú projekty v štádiu návrhov a modelov, túto myšlienku by v ateliéri Architextúry: Telo a priestor radi rozvíjali ďalej. Zvažujú preto spoluprácu rozšíriť o odborníkov z rôznych oblastí biológie. Toto netradičné, no veríme, že plodné spojenie môže viesť k vytvoreniu alternatívnych architektonických konceptov a pripomína, aké dôležité je upraviť spôsob, ktorým vytvárame priestor okolo nás. 😊

Text: Miroslav Perniš, Fotky: Danica Pišteková a Tomáš Tholt.