Nová publikácia zrevidovala stav vegetácie Národného parku Veľká Fatra

Výsledky z takmer 50. ročného výskumu a podrobné údaje o vegetácii jedného z našich najväčších a najzachovalejších národných parkov prináša nová publikácia Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra, ktorú 2. februára  slávnostne predstavil jej autorský kolektív na pôde SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa. Publikácia spojila botanikov z dnes už zrušeného pracoviska Botanickej záhrady UK v Blatnici a Botanického ústavu, Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.) s odborníkmi z viacerých akademických a múzejných pracovísk. Okrem práce v teréne kriticky prehodnotili dostupné údaje čo viedlo k vyčleneniu početných druhov, ktoré boli z územia doteraz uvádzané mylne. 

Dielo prináša odbornou a pritom príťažlivou a zrozumiteľnou formou informácie a údaje o rozšírení a synekológii 458 druhov lišajníkov, 462 taxónov machorastov a 1 804 taxónov cievnatých rastlín zistených na území Národného parku Veľká Fatra a v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti, o prírodných pomeroch územia a bohatú fotografickú prílohu.

Našu publikáciu sme doplnili o údaje o rozšírení  vegetačných jednotiek, ktoré sme zaznamenali na území národného parku. Čitatelia v knihe nájdu aj mapu referenčného územia či prehľad maloplošných chránených území,“ uvádza spoluautorka publikácie Katarína Hegedüšová Vantarová z CBRB SAV, v. v. i.

Publikácia je určená nielen pre profesionálnych botanikov, vedcov či ochrancov prírody, ale aj pre všetkých tých, ktorí chcú, aby boli krásy národného parku zachované pre budúce generácie.

Na slávnostnom uvedení publikácie sa zúčastnil riaditeľ múzea SNM v Martine – Múzeum  Andreja Kmeťa Radovan Sýkora, ktorý ocenil spoluprácu inštitúcií a výsledné dielo. Krstu sa zhostil bývalý dlhoročný riaditeľ Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara a za Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i. Milan Valachovič.

Autorský kolektív pracoval na publikácii práve v čase, keď národný park oslávil svoje 20. výročie od jeho vyhlásenia v roku 2002 a vyšla krátko pred 50. výročím vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra.

Publikáciu je možné zakúpiť tu: https://veda.sav.sk/kniha/kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-a-kol-lisajniky-machorasty-a-cievnate-rastliny-narodneho-parku-vellka-fatra Text a foto: Katarína Hegedüšová Vantarová, Ján Kliment