Obhajoba dizertačnej práce

Invázne druhy prispievajú k strate biodiverzity a k homogenizácii druhového zloženia biotopov. Môžu zmeniť biologické procesy a výrazne znížiť prežitie pôvodných druhov. Agát biely (Robinia pseudoacacia), včelármi vyhľadávaný a medzi botanikmi ostro sledovaný a diskutovaný, je jedným z najrozšírenejších nepôvodných druhov v Európe. Problematike agátin sa pod vedením RNDr. Ivana Jarolímka, CSc. venovala Mgr. Denisa Slabejová počas svojho doktorandského štúdia.

Dňa 24. augusta 2022 obhajovala svoju dizertačnú prácu s názvom „Impact of alien black locust (Robinia pseudoacacia L.) on diversity of the understory vegetation of native forests“ v Botanickom ústave CBRB SAV, v. .v i. Predsedom komisie bol RNDr. Milan Valachovič, DrSc., prácu oponovali prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. z Technickej univerzity Zvolen, RNDr. Michaela Vítková, PhD. z Botanického ústavu AVČR a doc. RNDr. Zdenka Lososová, PhD. z Ústavu botaniky a zoológie Masarykovej univerzity, Brno. Obhajoby sa zúčastnili tiež kolegovia z ústavu a ďalší doktorandi.

Výsledky svojej práce Denisa publikovala v spolupráci s kolegami v nasledujúcich publikáciách:

SLABEJOVÁ, Denisa, et al. Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. Forest Ecology and Management, 2019, 439: 28-40.

BAZALOVÁ, Denisa, et al. Twin plots–appropriate method to assess the impact of alien tree on understory?. Hacquetia, 2018, 17.2.

MEDVECKÁ, Jana, et al. Forest habitat invasions–Who with whom, where and why. Forest Ecology and Management, 2018, 409: 468-478.

BOTKOVÁ, Katarína, et al. Canadian poplar plantations–threat to softwood floodplain forests. In: Book of abstracts, Posters, 25th meeting of the European Vegetation Survey; Agrillo, E., Attorre, F., Spada, F., Casella, L., Eds. 2016. p. 22.

K úspešne ukončenému doktorandskému štúdiu gratulujeme a želáme mnoho úspechov a inšpirácie do vedeckého života.

Text: Mgr. Anna Bérešová, PhD., Mgr. Michaela Michalková

Foto: Mgr. Lucia Čahojová, Mgr. Denisa Slabejová, PhD.