Príležitosť na nadviazanie úspešnej spolupráce pri výskume evolúcie rastlín

V súvislosti s podpisom Dohody o spolupráci medzi SAV a Španielskou národnou radou pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) dňa 6. marca 2023 sme v našom Centre privítali jej zástupcu Dr. Francisca Javiera Moreno Fuentes, Monicu Martin-Lanuza Olmeda a Soraya Olmedilla Maria, ktorých sprevádzala podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD. a podpredseda II. oddelenia vied SAV prof. Karol Marhold, DrSc. V úvode stretnutia predstavil generálny riaditeľ CBRB SAV Ing. Jaromír Kučera, PhD. naše pracovisko a po ňom nasledovali informácie o úspešnej spolupráci s výskumným tímom Javiera Fuertes Aguilar a Gonzala Nieto Feliner v Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) v predošlých rokoch, ktorá vyústila do mnohých kvalitných vedeckých publikácií. Spoluprácu podporili projekty Biod-Iberia (FP5) a program Synthesis. Hostia mali možnosť prezrieť si laboratórium molekulárnej systematiky a laboratórium prietokovej cytometrie. Riešenú problematiku im priblížili Mgr. Judita Zozomová-Lihová, PhD. a RNDr. Stanislav Španiel, PhD. V sprievode vedúcej Oddelenia evolúcie a systematiky RNDr. Ivy Hodálovej, CSc. a kurátorky Mgr. Tatiany Mihálikovej hostia navštívili aj priestory herbára cievnatých rastlín.

CSIC podieľala na riešení mnohých projektov Horizontu 2020 a má dobre rozvinutú medzinárodnú spoluprácu. Práve preto je dôležité zapojiť sa do pripravovanej bilaterálnej výzvy na podporu projektov spolupráce v rámci programu SAV Mobility. Otvorenie výzvy na predkladanie mobilitných projektov má byť zverejnené začiatkom leta 2023.

Text: Anna Bérešová

Foto: Pavol Mereďa